Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Nhóm Khác

May Huy Tai Lieu ZIBA HC26
Vụn thành mảnh: 3x15mm.Hủy 1 lần 6 tờ A4 / 70g.Tốc độ: 3.5 m/phút 
2.978.000 VND
May Huy Tai Lieu ZIBA HC38
Vụn thành mảnh: 3x10mm.Hủy 1 lần 7- 8 tờ A4 / 70g.Tốc độ: 3.5 m/phút
4.389.000 VND
May Huy Tai Lieu ZIBA HS38
Thành sợi 3.8mm.Hủy 1 lần 13 tờ A4 / 70g.Tốc độ: 3.5 m/phút
5.958.000 VND
May Huy Tai Lieu ZIBA HC49
Vụn thành mảnh: 2x14mm.Hủy 1 lần 8-9 tờ A4 / 70g.Tốc độ: 3.5 m/phút
5.958.000 VND
May Huy Tai Lieu ZIBA PC410-CD
Vụn thành mảnh: 2.5x15mm.Hủy 1 lần 9 -11 tờ A4 / 70g.Tốc độ: 3.5 m/phút
9.093.000 VND
May Huy Tai Lieu ZIBA PC415 CD
Vụn thành mảnh: 2x10mm.Hủy 1 lần 13 - 15 tờ A4 / 70g.Tốc độ: 3.8 m/phút
10.347.000 VND
May Huy Tai Lieu ZIBA PC417-CD
Vụn thành mảnh: 2x10mm.Hủy 1 lần 14 - 16 tờ A4 / 70g.Tốc độ: 6 m/phút
12.228.000 VND
May Huy Tai Lieu ZIBA PC-PRO-CD
Vụn thành mảnh: 3.8x48mm.Hủy 1 lần 35 tờ A4 / 70g.Tốc độ cao: 8 m/phút
75.240.000 VND