Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Máy in laser màu

May in laser mau  Magicolor 1650EN
  Tốc độ in: 20 trang/phút (đen trắng), 5 trang/phút (màu)   Độ phân giải: PhotoART 9600 dpi (600 dpi x 600 dpi x 4-bit),   Bộ nhớ trong: 256M ,   Khay giấy 200 tờ ,   In  khổ giấy  A5àA4, trọng lượng giấy 60à 209gsm),   In bì thư, giấy nhãn, thiệp,…
10.559.000 VND
May in laser mau  Magicolor 1690MF (4 trong 1)
  In – Sao chụp – Quét màu – Fax, Tốc độ in/copy: 20 trang/phút (đơn sắc), 5 trang/phút (màu),  Độ phân giải in: 1200x600 dpi, Độ phân giải sao chụp/quét: 600x600 dpi , Chức năng Scan : Scan to Email , Scan to SMB , Scan to USB , Scan to FTP, Chức năng copy : Copy 1-99 bộ , Phóng to thu nhỏ 50%-200% ,   Fax tốc độ cao : 33,6 Mbps
12.941.000 VND
May in laser mau Magicolor 4750 EN
   Tốc độ in: 30 trang/phút (đen trắng& màu),   Độ phân giải: 600 dpi x 600 dpi x 3-bit,   Bộ nhớ trong: 256MB ( Max 768MB),   Khay giấy 250 tờ và khay đa năng 100 tờ,   In  khổ giấy  A5àA4, trọng lượng giấy 60à 209gsm),   In bì thư, giấy nhãn, thiệp,…
32.052.000 VND
May in laser mau  Magicolor  4750 DN
   Tốc độ in: 30 trang/phút (đen trắng& màu), Độ phân giải: 600 dpi x 600 dpi x 3-bit , Bộ nhớ trong: 256MB ( Max 768MB)Khay giấy 500 tờ và khay đa năng 100 tờ ,   In  khổ giấy  A5àA4, trọng lượng giấy 60à 209gsm),   In bì thư, giấy nhãn, thiệp,… In 2 mặt
  
36.266.000 VND
May in laser mau Magicolor 4690MFDN (4 trong 1)
  In – Sao chụp – Quét màu – Fax, Tốc độ in/copy: 24 trang/phút (đơn sắc & màu),  Độ phân giải in: 2400x600 dpi,  Độ phân giải sao chụp/quét: 600 dpi, Chức năng Scan : Scan to Email , Scan to SMB , Scan to USB , Scan to FTP   Fax tốc độ cao : 33,6 Mbps, Bộ nhớ trong: 256MB,   Khay giấy 250 tờ và khay đa năng 100 tờ Tự động nạp bản gốc 50 trang
39.351.000 VND
May in laser mau  Magicolor 4695MFDN (4 trong 1)
 In – Sao chụp – Quét màu – Fax, Tốc độ in/copy: 24 trang/phút (đơn sắc & màu),   Độ phân giải in: Photo ART-9600 (600x600x4-bit),   Độ phân giải sao chụp/quét: 600 dpi,   Chức năng Scan : Scan to Email , Scan to SMB , Scan to USB , Scan to FTP  Fax tốc độ cao : 33,6 Mbps,   Bộ nhớ trong: 256 MB ( Max 768 MB),   Khay giấy 250 tờ và khay đa năng 100 tờ
48.455.000 VND
May in laser mau Magicolor  5670 EN
  Tốc độ in: 35 trang/phút (đen trắng& màu),    Độ phân giải: PhotoART 9600 dpi (600 dpi x 600 dpi x 4-bit)Bộ nhớ trong: 256MB ( Max 1GB)  Khay giấy 500 tờ và khay đa năng 100 tờ,   In  khổ giấy  A5àA4, trọng lượng giấy 60à 209gsm)In bì thư, giấy nhãn, thiệp,…
49.909.000 VND
May in laser mau  Magicolor 7450II
 Tốc độ in: 25 trang/phút (đơn sắc & màu), Độ phân giải: Photo ART-9600 (600x600x4-bit),   Bộ nhớ trong: 256MB (mở rộng tối đa: 1GB),   Khay giấy 250 tờ và khay đa năng 100 tờ,   In  khổ giấy  A3àA5, trọng lượng giấy 60à 271gsm,   In bì thư, giấy nhãn, thiệp,…
82.313.000 VND