Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Máy in OKI Laser Color

OKI Color LaserJet C3300N
16ppm Mono, 12ppm Color / 1200x600dpi / 32MB RAM / USB 2.0, Network / Single Pass, Digital LED. / In đa lớp ProQ Multilevel, thể hiện 32 sắc độ màu trên 1 điểm in ...
5.965.000 VND
OKI Color Laser Jet C3400N
 20ppm Mono, 16ppm Color / 1200x600dpi /  32MB RAM up to 288MB / USB 2.0, Network / Single Pass, Digital LED. /  ProQ Multilevel, Photo Enhance, Auto Color Balance
7.230.000 VND
OKI Color Laser Jet C3600N (NEW!!!)
20ppm Mono, 16ppm Color /  1200x600dpi /  128MB RAM up to 640MB / USB 2.0, Network /  Single Pass, Digital LED.
8.352.000 VND
OKI Color Laser Jet  C5850N (NEW!!!)
32ppm Mono, 26ppm Color / 1200x600dpi / 64MB RAM up to 320MB / USB 2.0, Network / Single Pass, Digital LED, LCD Display
10.738.000 VND
OKI Color Laser Jet C5600N  (CTKM)
32ppm Mono, 20ppm Color /  1200x600dpi /  64MB RAM up to 320MB/USB 2.0, Network / Single Pass, Digital LED, LCD Display
13.558.000 VND
OKI Color Laser Jet C3530MFP
Print/Copy/Scan Speed: 20ppm Mono, 16ppm Color /  Fax Speed: 33.6kbps, 3s/p / Print: 1200x600dpi, Copy: 600x600dpi, Scan: 4800dpi / 128MB RAM /  USB 2.0, Network
14.081.000 VND
OKI Color Laser Jet  C5750N
 32ppm Mono, 22ppm Color /  1200x600dpi / 256MB RAM up to 768MB / USB 2.0, Network / Single Pass, Digital LED, LCD Display
17.896.000 VND
OKI Color Laser Jet  C5950N (NEW!!!)
 32ppm Mono, 26ppm Color / 1200x600dpi / 256MB RAM up to 768MB/  USB 2.0, Network /  Single Pass, Digital LED, LCD Display
17.896.000 VND
OKI Color Laser Jet  C5600DN
32ppm Mono, 20ppm Color / 1200x600dpi / 64MB RAM up to 320MB / USB 2.0, Network / In lật trang Duplex (C5600dn)
21.549.000 VND
OKI Color Laser Jet  C710N
32ppm Mono, 30ppm Color / 1200x600dpi / 256MB RAM up to 768MB /  USB 2.0, Parallel, Network /  Single Pass, Digital LED, LCD Display / In được giấy dày 64-220gsm
24.746.000 VND
OKI Color Laser Jet  C8600N
A4: 32/26 ; A3: 17/15 ppm / 1200x600dpi  / 128MB RAM / USB 2.0, Network / Single Pass, Digital LED, LCD Display
49.658.000 VND
OKI Color Laser Jet  C8800N
A4: 32/26 ; A3: 17/15 ppm / 1200x600dpi  / 256MB RAM up to 768MB /  USB 2.0, Parallel, Networ / Single Pass, Digital LED, LCD Display
57.935.000 VND
OKI Color Laser Jet  C9650N
 A4: 40/26 ; A3: 21/19 ppm /  1200x600dpi / 512B RAM up to 1024MB / USB 2.0, Parallel, Network / Single Pass, Digital LED, LCD Display
96.737.000 VND
OKI Color Laser Jet  C9850HDN
A4: 40/36 ; A3: 21/19 ppm / 1200x1200dpi / 1024MB + HDD 40GB / USB 2.0, Parallel, Network / Single Pass, Digital LED, LCD Display / In lật trang Duplex
190.966.000 VND

Máy in kim OKI

May in kim OKI ML-1120 (Kho A4)
A4/ Tốc độ: 375CPS/ 1+4 copies/ 64KB/ Rib: 4 triệu ký tự
Đường load giấy: Top, Rear. Kết nối: USB 2.0, Parallel, Seria
3.814.000 VND
May in kim OKI ML 1190 ( Kho A4 )
A4/ Tốc độ: 333CPS/ 1+4 copies/ 64KB/ Rib: 4 triệu ký tự / Đường load giấy: Top, Rear. / Kết nối: USB 2.0, Parallel, Serial...
4.996.000 VND
May in kim OKI ML-320 (Kho A4)
A4/ Tốc độ: 435CPS/ 1+4 copies/ 88KB/ Ribbon: 3 triệu ký tự
Đường load giấy: Top, Rear, Bottom (Optional), Pull (Optional).
Kết nối: USB 2.0, Parallel, Serial (Optional)
6.935.000 VND
May in kim OKI ML 391 ( Kho A3 )
A3/ Tốc độ: 390CPS/ 1+4 copies/ 128KB/ Ribbon: 2 triệu ký tự / Đường load giấy: Top, Rear, Bottom (Optional), Pull (Optional). / Kết nối: USB 2.0, Parallel, Serial (Optional)...
12.630.000 VND
May in kim OKI ML-591 (Kho A4)
Khổ giấy: A4/ Tốc độ: 473CPS/ 1+4 copies/ 128KB/
Đường load giấy: Rear, Bottom (Optional), Pull (Optional).
Ribbon: 4 triệu ký tự/ Kết nối: USB 2.0, Parallel, Serial (Optional)
12.921.000 VND
May in kim OKI ML 790 ( Kho A4 )
A4/ Tốc độ: 473CPS/ 1+4 copies/ 128KB/ Ribbon: 4 triệu ký tự Đường load giấy: Top, Rear, Bottom (Optional), Pull (Optional). Kết nối: USB 2.0, Parallel, Serial (Optional)
13.613.000 VND
May in kim OKI ML-390FB (Kho A4)
A4/ Tốc độ: 270CPS/ 1+4 copies/ 23KB/ Rib: 4 triệu (Rib 590/591)
Đường load giấy: Front Manual, Front Tractor. Pa, USB, Serial (op)
Flatbed printer - Phù hợp sử dụng trong Ngân Hàng, in sổ.
15.487.000 VND
May in kim OKI ML 791 ( Kho A3 )
A3/ Tốc độ: 473CPS/ 1+4 copies/ 128KB/ Ribbon: 4 triệu ký tự / Đường load giấy: Top, Rear, Bottom (Optional), Pull (Optional). / Kết nối: USB 2.0, Parallel, Serial (Optional)...
15.578.000 VND
May in kim OKI ML-6300FB
A4/ Tốc độ: 450CPS/ 1+5 copies/ 64KB/  Đường load giấy: Front Manual, Push Tractor. Pa, USB, Serial (op) Flatbed printer - Phù hợp sử dụng trong Ngân Hàng, in sổ.
17.823.000 VND
May in kim OKI ML-8810 (Kho A3)
A3/ Tốc độ: 810CPS/ 1+7 copies/ 256KB/ Ribbon: 10 triệu ký tự
Đường load giấy: Rear, Front Push. Kết nối: USB, Pa, Serial (Option)
Heavy duty - Phù hợp sử dụng trong Kho Bạc, Ngân Hàng
39.296.000 VND
May in kim OKI ML-4410 ( Kho A3)
A3/ Tốc độ: 1066CPS/ 1+9 copies/ 512KB/ Ribbon: 15 triệu ký tự
Đường load giấy: Rear, Front Push. Kết nối: Parallel, Serial
Heavy duty - Phù hợp sử dụng trong Kho Bạc, Ngân Hàng
62.411.000 VND