Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Photocopy Secondhand Toshiba

TOSHIBA e.STUDIO 203L
Tốc độ sao chụp :  20 tờ/ phútKhay chứa giấy :  550 tờ x 1 khayBộ nhớ Ram/ HDD :  256 MB/ 40 GBPhóng to, thu nhỏ :  25% - 400%.
12.021.000 VND
TOSHIBA e.STUDIO 207
Tốc độ sao chụp :  32 tờ/ phútKhay chứa giấy :  250 tờ x 01Bộ nhớ Ram/ HDD :  32 MBTự động nạp bản gốc :  Có ADFPhóng to, thu nhỏ :  25% - 400%.Chức năng In/ Scan USB 2.0 :  Có sẵnChức năng Fax chuẩn G3 :  Có sẵn
13.222.000 VND
TOSHIBA e.STUDIO 230
Tốc độ sao chụp :  23 trang A4/ phút.Khay chứa giấy :  550 tờ x 2.Bộ nhớ Ram/ HDD :  128 MB/ 40GB HDDTự nạp & đảo hai mặt bản gốc :  Có sẵn RADFTự đảo hai mặt bản sao :  Có sẵn DuplexPhóng to, thu nhỏ :  25% ~ 400%.Công suất sử dụng :  40.000 copy/ thángSử dụng mực :  T 2320/ 24.000 Copy
15.618.000 VND
TOSHIBA e.STUDIO 280
Tốc độ sao chụp :  28 tờ/ phút.Khay chứa giấy :  550 tờ x 2.Bộ nhớ Ram/ HDD :  128 MB/ 40GB HDDTự nạp & đảo hai mặt bản gốc :  Có sẵn RADFTự đảo hai mặt bản sao :  Có sẵn DuplexPhóng to, thu nhỏ :  25% ~ 400%.Công suất sử dụng :  60.000 copy/ thángSử dụng mực :  T 2320/ 24.000 Copy
16.826.000 VND
TOSHIBA e.STUDIO 232
Tốc độ sao chụp :  23 tờ/ phútKhay chứa giấy :  550 tờ x 2.Bộ nhớ Ram/ HDD :  256 MB/ 40 GBTự nạp & đảo hai mặt bản gốc :  Có sẵn RADFTự đảo hai mặt bản sao :  Có sẵn DuplexPhóng to, thu nhỏ :  25% - 400%.Công suất sử dụng :  40.000 copy/ thángSử dụng mực :  T 2340/ 24.000 Copy
18.035.000 VND
TOSHIBA e.STUDIO 283
Tốc độ sao chụp :  28 tờ/ phút.Khay chứa giấy :  550 tờ x 2.Bộ nhớ Ram/ HDD :  128 MB/ 40GB HDDTự nạp & đảo hai mặt bản gốc :  Có sẵn RADFTự đảo hai mặt bản sao :  Có sẵn DuplexPhóng to, thu nhỏ :  25% - 400%.Công suất sử dụng :  60.000 copy/ thángSử dụng mực :  T 2340/ 24.000 Copy
19.233.000 VND
TOSHIBA e.STUDIO 350
Tốc độ sao chụp :  35 tờ/ phút.Khay chứa giấy :  550 tờ x 2.Bộ nhớ Ram/ HDD :  128 MB/ 40GB HDDTự nạp & đảo hai mặt bản gốc :  Có sẵn RADFTự đảo hai mặt bản sao :  Có sẵn DuplexPhóng to, thu nhỏ :  25% - 400%.Công suất sử dụng :  80.000 copy/ thángSử dụng mực :  T 3520/ 20.000 copy
21.637.000 VND
TOSHIBA e.STUDIO 450
Tốc độ sao chụp :  45 tờ/ phút.Khay chứa giấy :  550 tờ x 2.Bộ nhớ Ram/ HDD :  128 MB/ 40GB HDDTự nạp & đảo hai mặt bản gốc :  Có sẵn RADFTự đảo hai mặt bản sao :  Có sẵn DuplexPhóng to, thu nhỏ :  25% - 400%.Công suất sử dụng :  80.000 copy/ thángSử dụng mực :  T 3520/ 20.000 copy
21.637.000 VND
TOSHIBA e.STUDIO 352
Tốc độ sao chụp :  35 tờ/ phút.Khay chứa giấy :  550 tờ x 2.Bộ nhớ Ram/ HDD :  256 MB/ 80GB HDDTự nạp & đảo hai mặt bản gốc :  Có sẵn RADFTự đảo hai mặt bản sao :  Có sẵn DuplexPhóng to, thu nhỏ :  25% - 400%.Công suất sử dụng :  100.000 copy/ thángSử dụng mực :  T 3520/ 22.000 copy
24.008.000 VND
TOSHIBA e.STUDIO 452
Tốc độ sao chụp :  45 tờ/ phút.Khay chứa giấy :  550 tờ x 2.Bộ nhớ Ram/ HDD :  128 MB/ 40GB HDDTự nạp & đảo hai mặt bản gốc :  Có sẵn RADFTự đảo hai mặt bản sao :  Có sẵn DuplexPhóng to, thu nhỏ :  25% - 400%.Công suất sử dụng :  80.000 copy/ thángSử dụng mực :  T 3520/ 20.000 copy
26.446.000 VND
Toshiba e.Studio 2500C/ 2510C
Tốc độ sao chụp :  25 tờ/ phút (Đen & Màu)Khay chứa giấy :  550 tờ x 2Bộ nhớ Ram/ HDD :  512 MB/ 80 GBTự nạp & đảo hai mặt bản gốc :  Có RADFTự đảo hai mặt bản sao :  Có DuplexPhóng to, thu nhỏ :  25% - 400%.Công suất sử dụng :  40.000 copy/ thángSử dụng mực :  T-FC35K/C/Y/M (21.000 trang)
27.647.000 VND
TOSHIBA e.STUDIO 520
Tốc độ sao chụp :  52 tờ/ phútKhay chứa giấy :  550 tờ x 4.Bộ nhớ Ram/ HDD :  256 MB/ 80GB HDDTự nạp & đảo hai mặt bản gốc :  Có RADFTự đảo hai mặt bản sao :  Có DuplexPhóng to, thu nhỏ :  25% - 400%.Công suất sử dụng :  200.000 copy/ thángSử dụng mực :  Gói 1Kg/ 32.000 copy
28.849.000 VND
TOSHIBA e.STUDIO 600
Tốc độ sao chụp :  60 tờ/ phút.Khay chứa giấy :  500 tờ x 4Bộ nhớ Ram/ HDD :  256 MB/ 80GB HDDTự nạp & đảo hai mặt bản gốc :  Có RADFTự đảo hai mặt bản sao :  Có DuplexPhóng to, thu nhỏ :  25% - 400%.Công suất sử dụng :  150.000 copy/ thángSử dụng mực :  Gói 1Kg/ 32.000 copy
30.050.000 VND
Toshiba e.Studio 3500C/ 3510C
Tốc độ sao chụp :  35 tờ/ phút (Đen & Màu)Khay chứa giấy :  550 tờ x 2Bộ nhớ Ram/ HDD :  512 MB/ 80 GBTự nạp & đảo hai mặt bản gốc :  Có RADFTự đảo hai mặt bản sao :  Có DuplexPhóng to, thu nhỏ :  25% - 400%.Công suất sử dụng :  40.000 copy/ thángSử dụng mực :  T-FC35K/C/Y/M (21.000 trang)
30.050.000 VND
TOSHIBA e.STUDIO 720
Tốc độ sao chụp :  72 tờ/ phútKhay chứa giấy :  500 tờ x 4Bộ nhớ Ram/ HDD :  256 MB/ 40 GBTự nạp & đảo hai mặt bản gốc :  Có sẵn RADFTự đảo hai mặt bản sao :  Có sẵn DuplexPhóng to, thu nhỏ :  25% - 400%.Công suất sử dụng :  200.000 copy/ thángSử dụng mực :  Gói 1Kg/ 32.000 copy
31.259.000 VND