May Scan Canon Lide 110
Máy Scan Canon Lide 110
1.529.000 VND
May scan Epson PER-V33
Perfection V33 Photo, khổ A4, độ phân giải 4800x9600dpi, 48 bit, tốc độ quét 25 giây/trang A4 đen, 30 giây/trang A4 màu ở độ phân giải 600 dpi, kết nối USB2.0
2.376.000 VND
May Scan Canon Lide 210
Máy Scan Canon Lide 210
2.376.000 VND
May scan Epson PER-V37
Khổ A4, độ phân giải 4800x9600dpi, 48 bit, quét film âm & dương bản khổ 35mm, tốc độ quét trang A4 - 25 giây/trang đen, 31 giây/ trang màu ở độ phân giải 600 dpi, kết nối USB2.0
2.759.000 VND
May Scan kho A4 HP Scanjet G3110
Máy Scan khổ A4 HP Scanjet G3110
3.160.000 VND
May scan Epson PER-V330
Khổ A4, độ phân giải 4800x9600dpi, 48 bit, quét film âm & dương bản khổ 35mm, tốc độ quét  trang A4 - 25 giây/trang đen, 30 giây/ trang màu ở độ phân giải 600 dpi, quét phim dương bản 64 giây
3.519.000 VND
May Scan Canon 5600F
Máy Scan Canon 5600F
4.033.000 VND
May scan Epson PER-V370
Khổ A4, độ phân giải 4800x9600dpi, 48 bit, quét film âm & dương bản khổ 35mm, tốc độ quét trang A4 - 25 giây/trang đen, 31 giây/ trang màu ở độ phân giải 600 dpi, quét phim dương bản 63 giây,
4.152.000 VND
May scan Epson DS -30
Máy quét tài liệu, khổ A4, độ phân giải 600 dpi, tốc độ quét 1 trang A4 /13 giây, kết nối USB2.0
5.406.000 VND
May Scan kho A4 HP Scanjet G4010
Máy Scan khổ A4 HP Scanjet G4010
5.469.000 VND
 HP Scanjet 200 Flatbed Photo Scanner
HP Scanjet 200 Flatbed Photo Scanner

Call
Trang
1