Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Máy quét

May scan Epson PER-V33
Perfection V33 Photo, khổ A4, độ phân giải 4800x9600dpi, 48 bit, tốc độ quét 25 giây/trang A4 đen, 30 giây/trang A4 màu ở độ phân giải 600 dpi, kết nối USB2.0
2.376.000 VND
May scan Epson PER-V37
Khổ A4, độ phân giải 4800x9600dpi, 48 bit, quét film âm & dương bản khổ 35mm, tốc độ quét trang A4 - 25 giây/trang đen, 31 giây/ trang màu ở độ phân giải 600 dpi, kết nối USB2.0
2.759.000 VND
May scan Epson PER-V330
Khổ A4, độ phân giải 4800x9600dpi, 48 bit, quét film âm & dương bản khổ 35mm, tốc độ quét  trang A4 - 25 giây/trang đen, 30 giây/ trang màu ở độ phân giải 600 dpi, quét phim dương bản 64 giây
3.519.000 VND
May scan Epson PER-V370
Khổ A4, độ phân giải 4800x9600dpi, 48 bit, quét film âm & dương bản khổ 35mm, tốc độ quét trang A4 - 25 giây/trang đen, 31 giây/ trang màu ở độ phân giải 600 dpi, quét phim dương bản 63 giây,
4.152.000 VND
May scan Epson DS -30
Máy quét tài liệu, khổ A4, độ phân giải 600 dpi, tốc độ quét 1 trang A4 /13 giây, kết nối USB2.0
5.406.000 VND
May scan PER-V600 (NEW)
Perfection V600 Photo, khổ A4, độ phân giải 6400x9600dpi, quét film âm & dương bản, tốc độ quét 18 giây/trang A4 đen, 18 giây/trang A4 màu, quét phim khổ 35mm dương bản 33 giây, âm bản 39 giây...
9.726.000 VND
May scan EPSON Scanjet  GT-1500
Độ phân giải 1200x2400 dpi, Tốc độ quét 18 trang A4 đen/1phút, 12 trang màu A4/1 phút
10.378.000 VND
May scan EPSON Scanjet  PER-V700
Khổ A4, độ phân giải 6400x9600 dpi,Tốc độ quét 11 giây/trang A4 đen, 14 giây/trang A4 màu
14.633.000 VND
May Scan Epson GT-S55
Máy quét tài liệu 2 mặt tốc độ cao, khổ A4, độ phân giải 600 dpi, tốc độ quét 1 mặt 25 trang A4 đen/1phút, tốc độ quét 2 mặt 50 trang A4 đen/1phút , kết nối USB2.0, quét 2 mặt chỉ qua 1 lần quét , màn hình điều khiển LCD,
16.844.000 VND
May scan EPSON Scanjet  GT-2500
Độ phân giải 1200x1200dpi,Tốc độ quét 27 trang A4 đen/1phút, 11 trang màu A4/1 phút
17.440.000 VND
May Scan Epson GT-S85
Máy quét tài liệu 2 mặt tốc độ cao, khổ A4, độ phân giải 600 dpi, tốc độ quét 1 mặt 40 trang A4 đen/1phút, tốc độ quét 2 mặt 80 trang A4 đen/1phút , kết nối USB2.0, quét 2 mặt chỉ qua 1 lần quét ,
25.140.000 VND
May scan Epson DS 6500
Máy quét tài liệu A4 với ADF, khổ A4; Độ phân giải 1200 dpi, tốc độ quét 1 mặt 25 trang/ phút, bộ phận nạp giấy tự động với khay giấy 100 tờ , tốc độ quét lên đến 50 ipm chỉ 1 lần quét , giao diện kết nối USB2,0 , tùy chọn qua mạng ( màn hình LCD 2.2 inch )
28.368.000 VND
May scan Epson DS 7500
Máy quét khổ A4 ,độ phân giải 1200x1200 dpi , tốc độ quét 8 giây / trang A4 (300 dpi 24bit) , quét 2 mặt chỉ 1 lần quét (tốc độ quét cao lên đến 80 ipm) , bộ phận đảo mặt tự động chứa 100 tờ, giao diện kết nối USB2.0 , quét qua mạng (tùy chọn)
37.202.000 VND
May scan Epson DS 50000
Máy quét tài liệu, khổ A3, độ phân giải 600 dpi, tốc độ quét 1 trang A4 /4 giây, màn hình điều khiển LCD (tùy chọn mạng), kết nối USB2.0 và tùy chọn qua mạng
46.008.000 VND
May scan Epson DS 60000
Máy quét tài liệu hai mặt tốc độ cao với ADF, khổ A3, độ phân giải 600 dpi, tốc độ quét 1 mặt 40 trang/ phút, quét 2 mặt 80 trang/ phút, đạt mức thực hiện 5.000 trang/ngày, kết nối USB2.0 tốc độ cao và tùy chọn qua mạng.
88.588.000 VND
May scan Epson 11000XL Color Image Scanner
Máy quét khổ A3 , độ phân giải 2400 dpi , 16bit , tốc độ quét cao chỉ 2,7 msec/dòng (1200dpi ). Hỗ trợ quét phim (tùy chọn) , tốc độ quét âm bản và dương bản lên đến 16 msec/dòng, giao diện kết nối USB 2.0
116.956.000 VND
May scan Epson DS 70000
Máy quét tài liệu hai mặt tốc độ cao với ADF, khổ A3, độ phân giải 600 dpi, tốc độ quét 1 mặt 70 trang/ phút, quét 2 mặt 140 trang/ phút, đạt mức thực hiện 8.000 trang/ngày, kết nối USB2.0 tốc độ cao và tùy chọn qua mạng..
124.035.000 VND

Nhóm Khác

May scan EPSON Scanjet  PER-V600
6400 x 9600 dpi cho độ phân giải xuất sắc và enlargements up to 17 "x 22". Built-in TPU - quét 35mm slide, âm và vừa-format toàn cảnh phim. One-touch Easy Photo Fix để khôi phục màu sắc ảnh c
8.783.000 VND
May Scan Epson GT-20000
Khổ A3, độ phân giải 600 x 1200 dpi, 48 bit màu, tốc độ 1.3 msec/dòng trắng đen và 3.8 msec/dòng màu, kết nối USB 2.0 & SCSI
38.283.000 VND
May Scan Epson EXP-10000XL
Khổ A3+ .Độ phân giải 2400 x 4800 dpi, tốc độ quét 2.7 msec/dòng trắng đen và 8.0 msec/dòng màu, kết nối USB 2.0 & FireWire
80.046.000 VND
May Scan Epson GT-30000
Khổ A3, độ phân giải 600 x 1200 dpi, 48 bit màu, tốc độ 0.39 msec/dòng trắng đen và 0.79 msec/dòng màu, kết nối SCSI 50 pin & 68 pin
142.157.000 VND