Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Nhóm Khác

Hoi nghi truyen hinh KEDACOM TS3210
Thiết bị hội nghị TS3210, bao gồm: Thiết bị đầu cuối hội nghị truyền hình (CIF, 1Mbps, 1 x 10/100M, Hệ thống chuẩn 1 năm). 1 Camera hội nghị TrueVixon100 .1 Microphone hội nghị
61.742.000 VND
 Hoi nghi truyen hinh KEDACOM TS3610
Thiết bị hội nghị TS3610, bao gồm: Thiết bị đầu cuối hội nghị truyền hình (CIF, 2Mbps, 1 x 10/100M, Hệ thống chuẩn 1 năm). 1 Camera hội nghị TrueVixon100 .1 Microphone hội nghị
73.644.000 VND
Hoi nghi truyen hinh KEDACOM TS6210
Thiết bị hội nghị TS6210, bao gồm: Thiết bị đầu cuối hội nghị truyền hình (CIF, 2Mbps, 1 x 10/100M, Hệ thống chuẩn 1 năm). 1 Camera PTZ .1 Microphone hội nghị
76.225.000 VND
Hoi nghi truyen hinh KEDACOM TS6610
Thiết bị hội nghị TS6610, bao gồm: Thiết bị đầu cuối hội nghị truyền hình (4 CIF, 4 Mbps, 2 x 10/100M, Hệ thống chuẩn 1 năm). 1 Camera PTZ .1 Microphone hội nghị
95.304.000 VND
Hoi nghi truyen hinh KEDACOM TS6210E
Thiết bị hội nghị TS6210E, bao gồm: Thiết bị đầu cuối hội nghị truyền hình (CIF, 2Mbps, 1 x 10/100M, Hệ thống chuẩn 1 năm). 1 Camera PTZ, thiết kế 6 khoảng MC. 1 Microphone hội nghị
111.971.000 VND
 Hoi nghi truyen hinh KEDACOM TS6610E
 Thiết bị hội nghị TS6610E, bao gồm: Thiết bị đầu cuối hội nghị truyền hình (4 CIF, 4 Mbps, 2 x 10/100M, Hệ thống chuẩn 1 năm) 1 Camera PTZ, thiết kế 6 Site MC 1 Microphone hội nghị
142.933.000 VND