Hệ thống trả lời tự động

Liên kết website
He thong tra loi tu dong EVM 2006A
Kết nối với tổng đài qua 2 port máy nhánh của tổng đài.Tổng thời gian ghi âm là 60 phút.

5.041.000 VND
He thong tra loi tu dong EVM 2010A
Kết nối với tổng đài qua 2 port máy nhánh của tổng đài.Tổng thời gian ghi âm là 60 phút.
6.220.000 VND
He thong tra loi tu dong EVM 2030A
Kết nối với tổng đài qua 2 port máy nhánh. Tổng số hộp thư thoại là 256 với dung lượng lưu trữ là 3 giờ.
7.524.000 VND
He thong tra loi tu dong  EVM 2050A
Kết nối với tổng đài qua 2 port máy nhánh. Tổng số hộp thư thoại là 256 với dung lượng lưu trữ là 5 giờ.
8.151.000 VND
He thong tra loi tu dong EVM 8100A
Kết nối với tổng đài qua 04 port và có thể mở rộng lên thành 08 port. Tổng số hộp thư thọai là 512 với dung lượng lưu trữ là 400 giờ
19.261.000 VND
He thong tra loi tu dong EVM 8200A
Kết nối với tổng đài qua 04 port máy nhánh và có thể mở rộng thành 08 port.Tổng số hộp thư thọai là 512 với dung lượng lưu trữ là 205 giờ.

20.741.000 VND
Trang
1