May bo dam IRADIO IR-668
 Bao gồm : Máy, pin Lithium 1300mAh sạc nhồi, sạc , bát cài, antenna.,Công suất phát 3W, cự ly liên lạc 1 ~ 2Km., 16 kênh tần số UHF 400-470Mhz.,Tích hợp đèn pin, rất hữu ích trong điều kiện thiếu sáng.,
1.057.000 VND
May bo dam IRADIO IR-669
Bao gồm : Máy, pin Lithium 1500mAh sạc nhồi, sạc , bát cài, antenna.,Công suất phát 4W / 5W, cự ly liên lạc 1 ~ 3Km. Hổ trợ nghe Radio FM,16 kênh tần số UHF 400-470Mhz ;  VHF  136 ~ 174 MHz.,
1.182.000 VND
May bo dam IRADIO IR-689
 Bao gồm : Máy, pin Lithium 1500mAh sạc nhồi, sạc , bát cài, antenna., Công suất phát 4W / 5W, cự ly liên lạc 1 ~ 3Km. Hổ trợ nghe Radio FM, 16 kênh tần số UHF 400-470Mhz ;  VHF  136 ~ 174 MHz., Kích thước 60 X 115 X 33 mm. Trọng lượng siêu nhẹ 180g.
1.306.000 VND
May bo dam FEIDAXIN  FD-99
Bao gồm : Máy, pin Lithium 1300 mAh sạc nhồi được, sạc bàn , bát cài, antenna, Công suất phát 3.5W, cự ly liên lạc 1 ~ 3Km, 16 kênh tần số UHF 403-420Mhz, 
1.446.000 VND
May bo dam IRADIO IR-669D
Bao gồm : Máy, pin Lithium 2200mAh sạc nhồi, sạc , bát cài, antenna, Có màn hình LCD hiển thị tần số hoặc số kênh., Công suất phát 5W, cự ly liên lạc 1 ~ 4Km. Hổ trợ nghe Radio FM, 99 kênh tần số UHF 400-470Mhz , Kích thước 60 X 117 X 37 mm. Trọng lượng nhẹ 202g.
1.478.000 VND
May bo dam Uniden GMR 2200-2CK
Maøu ñen maïnh meõ. Coù 2 tay, coù ñeá xaïc pin, maøn hình LCD, coù 22 keânh taàn soá, coù 5 kieåu chuoâng, coù cheá ñoä khoaù baøn phím, töï ñoäng doø taàn soá, keát noái 20tay con.
1.549.000 VND
May bo dam KENWOOD PKT-03
Bao gồm : Máy, pin Li-on sạc nhồi, sạc bàn , bát cài, antenna,Công suất phát 5W, cự ly liên lạc 1 ~ 4Km, 16 kênh tần số VHF 136-174Mhz, Kích thước 54 x 113 x 24.9 mm. Trọng lượng 203g.  
1.619.000 VND
 May bo dam Uniden GMR 2900-2CK
Coù 2 tay, coù 1 ñeá xaïc pin, maøn hình LCD, coù 22 keânh taàn soá, coù 5 kieåu chuoâng, coù cheá ñoä khoaù baøn phím, töï ñoäng doø taàn soá, keát noái 20 tay con.
1.647.000 VND
May bo dam FEIDAXIN FD-55A
Bao gồm : Máy, pin Lithium 1300 mAh sạc nhồi được, sạc bàn , bát cài, antenna., Công suất phát 3.5W, cự ly liên lạc 1 ~ 3Km.,16 kênh tần số UHF 403-420Mhz, Kích thước 47 X 99 X 25 mm. Trọng lượng siêu nhẹ 150g.
1.765.000 VND
May bo dam FEIDAXIN FD-780
Bao gồm : Máy, pin Lithium 1500mAh sạc nhồi được, sạc bàn , bát cài, antenna., Công suất phát 4W, cự ly liên lạc 1 ~ 4Km., 16 kênh tần số VHF 136-174MHz ; UHF 400-470Mhz., Kích thước 62 X 104 X 36 mm. Trọng lượng 225g.
1.765.000 VND
Trang
1