Thiết bị ghi âm điện thoại

Liên kết website
Ghi am dien thoai Tansonic  2 lines
Ghi âm điện thoại 2 line. Lưu trực tiếp vào máy vi tính. Ghi nhận cả số chủ gọi đến. Cài đặt trên server và chia sẻ cho các máy vi tính cùng mạng. Giao tiếp máy tính qua cổng USB 

1.322.000 VND
Hop ghi am tu dong Zibosoft ZS-U2102
Ghi âm 2 line điện thoại, có thể nâng cấp lên 4 line. Hiển thị số gọi đến trên nhiều máy tính khác. Lưu thời gian đàm thoại, ngày, giờ thực hiện cuộc gọi.
1.932.000 VND
Ghi am dien thoai Tansonic 4 lines
Ghi âm điện thoại 4 line.Lưu trực tiếp vào máy vi tính. Ghi nhận cả số chủ gọi đến.Cài đặt trên server và chia sẻ cho các máy vi tính cùng mạng.Giao tiếp máy vi tính qua slot PCI
3.602.000 VND
Ghi am dien thoai Tansonic 08 lines
Ghi âm điện thoại 8 lines.Lưu trực tiếp vào máy vi tính. Ghi nhận cả số chủ gọi đến. Cài đặt trên server và chia sẻ cho các máy vi tính cùng mạng.Giao tiếp máy vi tính qua slot PCI

4.058.000 VND
Ghi am dien thoai Tansonic 02 lines +  Voicemail
Ghi âm điện thoại 2 line có chức năng hộp thư thoại(voice mail).Lưu trực tiếp vào máy vi tính. Ghi nhận cả số chủ gọi đến.Cài đặt trên server và chia sẻ cho các máy vi tính cùng mạng.Giao tiếp máy vi tính qua cổng USB
4.439.000 VND
Ghi am dien thoai 4 lines Zibosoft ZS-4304
Card ghi âm chuyên dụng 4 line điện thoại giao tiếp PCI .Phát hiện những cuộc điện đàm không mong muốn. Quản lý chi tiết cuộc gọi đến & đi.
5.380.000 VND
Card ghi am tu dong Zibosoft ZS 4308
Ghi âm 8 line điện thoại, có thể nâng cấp lên 64 line. Hiển thị số gọi đến trên nhiều máy tính khác nhau. Lưu thời gian đàm thoại, ngày, giờ thực hiện cuộc gọi
7.120.000 VND
Ghi am dien thoai Tansonic 16 lines
Ghi âm điện thoại 16 lines. Lưu trực tiếp vào máy vi tính. Ghi nhận cả số chủ gọi đến. Cài đặt trên server và chia sẻ cho các máy vi tính cùng mạng.Giao tiếp máy vi tính qua slot PCI 
9.074.000 VND
Ghi am dien thoai Tansonic 32 line
Card ghi âm chuyên dụng 32 line điện thoại giao tiếp máy tính bằng PCI, mở rộng tối đa 8 cards (16 lines) trên 1 máy tính
14.569.000 VND
Ghi am dien thoai Tansonic 4 lines + Voicemail
Ghi âm điện thoại 4 lines có chức năng hộp thư thoại(voice mail).Lưu trực tiếp vào máy vi tính. Ghi nhận cả số chủ gọi đến.Cài đặt trên server và chia sẻ cho các máy vi tính cùng mạng.Giao tiếp máy vi tính qua slot PCI.
15.123.000 VND
Trang
1