Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Ghi âm kết nối máy tính

Ghi am dien thoai Tansonic  2 lines
Ghi âm điện thoại 2 line. Lưu trực tiếp vào máy vi tính. Ghi nhận cả số chủ gọi đến. Cài đặt trên server và chia sẻ cho các máy vi tính cùng mạng. Giao tiếp máy tính qua cổng USB 

1.322.000 VND
Ghi am dien thoai Tansonic 4 lines
Ghi âm điện thoại 4 line.Lưu trực tiếp vào máy vi tính. Ghi nhận cả số chủ gọi đến.Cài đặt trên server và chia sẻ cho các máy vi tính cùng mạng.Giao tiếp máy vi tính qua slot PCI
3.602.000 VND
Ghi am dien thoai Tansonic 08 lines
Ghi âm điện thoại 8 lines.Lưu trực tiếp vào máy vi tính. Ghi nhận cả số chủ gọi đến. Cài đặt trên server và chia sẻ cho các máy vi tính cùng mạng.Giao tiếp máy vi tính qua slot PCI

4.058.000 VND
Ghi am dien thoai Tansonic 16 lines
Ghi âm điện thoại 16 lines. Lưu trực tiếp vào máy vi tính. Ghi nhận cả số chủ gọi đến. Cài đặt trên server và chia sẻ cho các máy vi tính cùng mạng.Giao tiếp máy vi tính qua slot PCI 
9.074.000 VND
Ghi am dien thoai Tansonic 32 line
Card ghi âm chuyên dụng 32 line điện thoại giao tiếp máy tính bằng PCI, mở rộng tối đa 8 cards (16 lines) trên 1 máy tính
14.569.000 VND
Ghi am dien thoai duong trung ke so - Tansonic E1
Ghi âm 30 lines điện thoại trên trung kế số E1,ISDN 30B+D.Lưu trực tiếp vào máy vi tính. Ghi nhận cả số chủ gọi đến.Cài đặt trên server và chia sẻ cho các máy vi tính cùng mạng.Giao tiếp máy vi tính qua slot PCI.    
56.179.000 VND

Ghi âm có voicemail

Ghi am dien thoai Tansonic 02 lines +  Voicemail
Ghi âm điện thoại 2 line có chức năng hộp thư thoại(voice mail).Lưu trực tiếp vào máy vi tính. Ghi nhận cả số chủ gọi đến.Cài đặt trên server và chia sẻ cho các máy vi tính cùng mạng.Giao tiếp máy vi tính qua cổng USB
4.439.000 VND
Ghi am dien thoai Tansonic 4 lines + Voicemail
Ghi âm điện thoại 4 lines có chức năng hộp thư thoại(voice mail).Lưu trực tiếp vào máy vi tính. Ghi nhận cả số chủ gọi đến.Cài đặt trên server và chia sẻ cho các máy vi tính cùng mạng.Giao tiếp máy vi tính qua slot PCI.
15.123.000 VND
Ghi am dien thoai Tansonic 08 lines +  Voicemail
Ghi âm điện thoại 8 line có chức năng hộp thư thoại(voice mail).Lưu trực tiếp vào máy vi tính. Ghi nhận cả số chủ gọi đến.Cài đặt trên server và chia sẻ cho các máy vi tính cùng mạng.Giao tiếp máy vi tính qua slot PCI

17.180.000 VND
Ghi am dien thoai Tansonic 16 lines +  Voicemail
Ghi âm điện thoại 16 lines có chức năng hộp thư thoại(voice mail).Lưu trực tiếp vào máy vi tính. Ghi nhận cả số chủ gọi đến.Cài đặt trên server và chia sẻ cho các máy vi tính cùng mạng.Giao tiếp máy vi tính qua slot PCI.
26.660.000 VND