Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Tổng đài theo dung lượng

Tong dai dien thoai LG-Nortel Arial SOHO / 03 trung ke - 16 may nhanh
Tổng đài điện thoại LG-Nortel 03 line vào - 16 line ra. Khả năng mở rộng tối đa 12 line vào - 48 line ra
8.054.000 VND
Tong dai dien thoai LG-Nortel Arial SOHO / 06 trung ke - 16 may nhanh
Tổng đài điện thoại LG - Nortel 06 line vào - 16 line ra. Khả năng mở rộng tối đa 12 line vào - 48 line ra
8.730.000 VND
Tong dai dien thoai LG-Nortel Arial SOHO / 06 trung ke - 24 may nhanh
Tổng đài điện thoại LG - Nortel 06 line vào - 24 line ra. Khả năng mở rộng tối đa 12 line vào - 48 line ra
11.512.000 VND
Tong dai dien thoai LG-Nortel Arial SOHO / 9 trung ke - 32 may nhanh
Tổng đài điện thoại LG - Nortel 09 line vào - 32 line ra. Khả năng mở rộng tối đa 12 line vào - 48 line ra
19.729.000 VND
Tong dai dien thoai LG-Nortel Arial SOHO / 09 trung ke - 40 may nhanh
Tổng đài điện thoại LG- Nortel 09 line vào - 40 line ra. Khả năng mở rộng tối đa 12 line vào - 48 line ra
22.961.000 VND
Tong dai dien thoai LG-Nortel Arial SOHO / 12 trung ke - 40 may nhanh
Tổng đài điện thoại LG - Nortel 12 line vào - 40 line ra. Khả năng mở rộng tối đa 12 line vào - 48 line ra
23.637.000 VND
Tong dai dien thoai LG-Nortel Arial SOHO / 12 trung ke - 48 may nhanh
Tổng đài điện thoại LG - Nortel 12 line vào - 48 line ra. Dung lượng đã mở rộng tối đa
26.870.000 VND

Tổng đài số hổn hợp

Tong dai dien thoai LG-Nortel ARIA SOHO
Khung chính tổng đài LDK-1248 (1 khe cắm), dung lượng 3 trung kế - 1 thuê bao số & 7 thuê bao Analog. Tích hợp tính năng hiển thị số. Lưu cước 1000 cuộc gọi ở chế độ offline
4.822.000 VND