Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Tổng đài Panasonic IP KX-NS300

Khung phu tong dai Panasonic KX-NS320
Khung phụ dùng để mở rộng cho tổng đài Panasonic KX-NS300. Có thể sử dụng được đến 03 khung phụ KX-NS320 với khung chính KX-NS300. - Tích hợp sẵn 16 máy nhánh thường (analog) có chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến.
7.980.000 VND
Tong dai Panasonic KX-NS300
- Dòng tổng đài Panasonic KX-NS300 Smart Hybrid PBX thế hệ mới kế thừa các tính năng nổi bật của KX-TDA100, tích hợp và phát triển thêm nhiều chức năng tiện ích khác
10.260.000 VND
Tong dai Panasonic KX-NS300 6 trung ke-28 may nhanh
Tổng đài 06 trung kế-24 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital). -       Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). -       Tích hợp sẵn chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến.
12.791.000 VND
Tong dai Panasonic KX-NS300 6 trung ke-36 may nhanh
Tổng đài 06 trung kế-32 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital). -       Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). -       Tích hợp sẵn chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến.
14.364.000 VND
Tong dai Panasonic KX-NS300 06 trung ke-44 may nhanh
Tổng đài 06 trung kế-40 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital). - Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). - Tích hợp sẵn chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến.
21.660.000 VND
Tong dai Panasonic KX-NS300 6 trung ke-52 may nhanh
Tổng đài 6 trung kế-48 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital). - Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). - Tích hợp sẵn chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến.
23.370.000 VND
Tong dai Panasonic KX-NS300 6 trung ke-60 may nhanh
Tổng đài 6 trung kế-56 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital). - Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). - Tích hợp sẵn chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến.
25.878.000 VND
Tong dai Panasonic KX-NS300 6 trung ke-68 may nhanh
Tổng đài 6 trung kế-64 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital). - Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). - Tích hợp sẵn chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến.
27.474.000 VND
Tong dai Panasonic KX-NS300 6 trung ke-76 may nhanh
Tổng đài 6 trung kế-72 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital). - Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). - Tích hợp sẵn chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến.
33.972.000 VND
Tong dai Panasonic KX-NS300 6 trung ke-84 may nhanh
Tổng đài 6 trung kế-80 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital). - Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). - Tích hợp sẵn chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến.
35.682.000 VND
Tong dai Panasonic KX-NS300 6 trung ke-92 may nhanh
Tổng đài 6 trung kế-88 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital). - Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). - Tích hợp sẵn chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến.
38.190.000 VND
Tong dai Panasonic KX-NS300 6 trung ke-100 may nhanh
Tổng đài 6 trung kế-96 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital). - Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). - Tích hợp sẵn chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến.
39.900.000 VND
Tong dai Panasonic KX-NS300 6 trung ke-108 may nhanh
Tổng đài 6 trung kế-104 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital). -       Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). -       Tích hợp sẵn chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến.
46.398.000 VND
Tong dai Panasonic KX-NS300 6 trung ke-116 may nhanh
Tổng đài 6 trung kế-112 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital). -       Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). -       Tích hợp sẵn chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến.
48.040.000 VND
Tong dai Panasonic KX-NS300 6 trung ke-124 may nhanh
Tổng đài 6 trung kế-120 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital). -       Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). -       Tích hợp sẵn chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến.
50.593.000 VND
Tong dai Panasonic KX-NS300 6 trung ke-132 may nhanh
Tổng đài 6 trung kế-128 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital). -       Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). -       Tích hợp sẵn chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến.
52.212.000 VND

Tổng đài dung lượng nhỏ

Tong dai Panasonic KX-TES824
Tổng đài 3 trung kế 8 máy nhánh. Dung lượng mở rộng tối đa là 08 trung kế - 24 máy nhánh. Có sẵn chức năng trả lời tự động với thời gian ghi âm lời chào là 3 phút
4.910.000 VND
Tong dai KX-TES824 / 3 trung ke - 16 may nhanh
Tổng đài điện thoại Panasonic 03 line vào - 16 line ra. Khả năng mở rộng tối đa 08 line vào - 24 line ra
7.798.000 VND
Tong dai dien thoai panasonic KX-TES824 / 5 trung ke - 16 may nhanh
Tổng đài điện thoại Panasonic 05 line vào - 16 line ra. Khả năng mở rộng tối đa 08 line vào - 24 line ra
8.033.000 VND
Tong dai dien thoai panasonic KX-TES824 / 6 trung ke - 16 may nhanh
Tổng đài điện thoại Panasonic 06 line vào - 16 line ra. Khả năng mở rộng tối đa 08 line vào - 24 line ra
8.539.000 VND
Tong dai dien thoai panasonic KX-TES824 / 6 trung ke - 24 may nhanh
Tổng đài điện thoại Panasonic 06 line vào - 24 line ra. Khả năng mở rộng tối đa 08 line vào - 24 line ra
11.332.000 VND
Tong dai dien thoai panasonic KX-TES824 / 8 trung ke - 24 may nhanh
Tổng đài điện thoại Panasonic 08 line vào - 24 line ra. Dung lượng đã mở rộng tối đa
11.562.000 VND

Tổng đài dung lượng trung bình 8 trung kế

Tong dai dien thoai panasonic KX-TDA100DBP
Dung lượng tích hợp: 8 trung kế - 24 máy nhánh, Nâng cấp tối đa 112 trung kế - 128 máy nhánh,Tích hợp sẵn card nguồn.
16.211.000 VND
Tong dai Panasonic KX-TDA100D / 8 trung ke - 32 may nhanh
1 Khung chính tổng đài KX-TDA100D: Tích hợp sẵn card nguồn, 4 Port Digital, 1 Card KX-TDA1180: 08 trung kế (Hỗ Trợ CID) ,2 Card KX-TDA1176: 16 máy nhánh SLT (Hỗ Trợ CID)
23.164.000 VND
Tong dai Panasonic KX-TDA100D / 8 trung ke - 40 may nhanh
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D / 8 trung kế - 40 máy nhánh Khung chính tổng đài KX-TDA100D: Tích hợp sẵn card nguồn, 4 Port Digital.Card KX-TDA1180: 08 trung kế (Hỗ Trợ CID) .Card KX-TDA1176: 16 máy nhánh SLT (Hỗ Trợ CID) .Card KX-TDA1178: 24 máy nhánh SLT (Hỗ Trợ CID) .
23.943.000 VND
Tong dai Panasonic KX-TDA100D / 8 trung ke - 48 may nhanh
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D / 8 trung kế - 48 máy nhánh
Khung chính tổng đài KX-TDA100D: Tích hợp sẵn card nguồn, 4 Port Digital.Card KX-TDA1180: 08 trung kế (Hỗ Trợ CID) .Card KX-TDA1178: 24 máy nhánh SLT (Hỗ Trợ CID) .
24.829.000 VND
Tong dai Panasonic KX-TDA100D / 8 trung ke - 56 may nhanh
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D / 8 trung kế - 56 máy nhánh Khung chính tổng đài KX-TDA100D: Tích hợp sẵn card nguồn, 4 Port Digital.Card KX-TDA1180: 08 trung kế (Hỗ Trợ CID) .Card KX-TDA1176: 16 máy nhánh SLT (Hỗ Trợ CID) .Card KX-TDA1178: 24 máy nhánh SLT (Hỗ Trợ CID) .
29.822.000 VND
Tong dai Panasonic KX-TDA100D / 8 trung ke - 64 may nhanh
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D / 8 trung kế - 64 máy nhánh Tổng đài TDA 100D dung lượng 08 Trung Kế - 64 máy nhánh
30.695.000 VND
Tong dai Panasonic KX-TDA100D / 8 trung ke - 72 may nhanh
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D / 8 trung kế - 72 máy nhánh
Tổng đài TDA 100D dung lượng 08 Trung Kế - 72 máy nhánh
31.578.000 VND
Tong dai Panasonic KX-TDA100D / 8 trung ke - 80 may nhanh
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D / 8 trung kế - 80 máy nhánh Tổng đài TDA 100D dung lượng 8 Trung Kế - 80 máy nhánh
36.571.000 VND
Tong dai dien thoai Panasonic  TDA 100D / 8 Trung Ke - 88 may nhanh
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-88 máy nhánh.. - Nâng cấp tối đa 112 trung kế - 128 máy nhánh - Tích hợp sẵn card nguồn. - Tích hợp sẵn 4 Port Digital. - Tích hợp tính năng ...
37.446.000 VND
Tong dai dien thoai Panasonic  TDA 100D / 8 Trung Ke - 96 may nhanh
Nâng cấp tối đa 112 trung kế - 128 máy nhánh - Tích hợp sẵn card nguồn. - Tích hợp sẵn 4 Port Digital. -
38.329.000 VND
Tong dai dien thoai Panasonic  TDA 100D / 8 Trung Ke - 104 may nhanh
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-104 máy nhánh... - Nâng cấp tối đa 112 trung kế - 128 máy nhánh - Tích hợp sẵn card nguồn. - Tích hợp sẵn 4 Port Digital. - Tích hợp tính năng...
43.315.000 VND
Tong dai Panasonic KX-TDA100D / 8 trung ke - 112 may nhanh
Khả năng nâng cấp112 trung kế - 120 máy nhánh, 64 trung kế IP chuẩn H.323 – 112 máy nhánh IP chuẩn riêng, 112 trung kế BRI, 120 trung kế PRI (Tổng cộng tối đa cả hệ thống: 126 trung kế - 176 máy nhánh).
44.209.000 VND
 Tong dai Panasonic KX-TDA100D / 8 trung ke - 120may nhanh
  Khả năng nâng cấp 112 trung kế - 120 máy nhánh, 64 trung kế IP chuẩn H.323 – 112 máy nhánh IP chuẩn riêng, 112 trung kế BRI, 120 trung kế PRI (Tổng cộng tối đa cả hệ thống: 126 trung kế - 176 máy nhánh).
45.081.000 VND
Tong dai dien thoai Panasonic  TDA 100D / 16 Trung Ke - 120 may nhanh
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D 16 CO-120 máy nhánh - Nâng cấp tối đa 112 trung kế - 128 máy nhánh - Tích hợp sẵn card nguồn. - Tích hợp sẵn 4 Port Digital. - Tích hợp tính năng...
50.228.000 VND

Tổng đài dung lượng trung bình 16 trung kế

Tong dai Panasonic KX-TDA100D / 16 trung ke - 40 may nhanh
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D / 16 trung kế - 40 máy nhánh Khung chính tổng đài KX-TDA100D: Tích hợp sẵn card nguồn, 4 Port Digital.Card KX-TDA1180: 08 trung kế (Hỗ Trợ CID) .Card KX-TDA1186: mở rộng 08 trung kế,(Gắn trên TDA1180) ( Hỗ trợ CID )
32.786.000 VND
Tong dai Panasonic KX-TDA100D / 16 trung ke - 48 may nhanh
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D / 16 trung kế - 48 máy nhánh Khung chính tổng đài KX-TDA100D: Tích hợp sẵn card nguồn, 4 Port Digital.Card KX-TDA1180: 08 trung kế (Hỗ Trợ CID) .Card KX-TDA1186: mở rộng 08 trung kế,(Gắn trên TDA1180) ( Hỗ trợ CID ) .
33.708.000 VND
Tong dai Panasonic KX-TDA100D / 16 trung ke - 56 may nhanh
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D / 16 trung kế - 56 máy nhánh
Tổng đài TDA 100D dung lượng 16 Trung Kế - 56 máy nhánh
38.580.000 VND
Tong dai Panasonic KX-TDA100D / 16 trung ke - 64 may nhanh
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D / 16 trung kế - 64 máy nhánh
Tổng đài TDA 100D dung lượng 16 Trung Kế - 64 máy nhánh
39.490.000 VND
Tong dai Panasonic KX-TDA100D / 16 trung ke - 72 may nhanh
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D / 16 trung kế - 72 máy nhánh
Tổng đài TDA 100D dung lượng 16 Trung Kế - 72 máy nhánh
40.402.000 VND
Tong dai Panasonic KX-TDA100D / 16 trung ke - 80 may nhanh
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D / 16 trung kế - 80 máy nhánh
Tổng đài TDA 100D dung lượng 16 Trung Kế - 80 máy nhánh
45.281.000 VND
Tong dai dien thoai Panasonic TDA 100D / 16 Trung Ke - 120 may nhanh
  Tổng đài 16 trung kế-144 máy nhánh,  Khả năng mở rộng: đến 1032 máy nhánh.  Bao gồm: Khung chính, card nguồn, card 16 trung kế, 09 card 16 máy nhánh thường.
50.223.000 VND

Tổng đài dung lượng trung bình 24 trung kế

Tong dai Panasonic KX-TDA100D / 24 trung ke - 56 may nhanh
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D / 24 trung kế - 56 máy nhánh
Tổng đài TDA 100D dung lượng 24 Trung Kế - 56 máy nhánh
42.750.000 VND
Tong dai Panasonic KX-TDA100D / 24 trung ke - 64 may nhanh
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D / 24 trung kế - 64 máy nhánh Tổng đài TDA 100D dung lượng 24 Trung Kế - 64 máy nhánh
43.662.000 VND
Tong dai Panasonic KX-TDA100D / 24 trung ke - 72 may nhanh
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D / 24 trung kế - 72 máy nhánh
Tổng đài TDA 100D dung lượng 24 Trung Kế - 72 máy nhánh
44.560.000 VND

Tổng đài dung lượng lớn

Tong dai Panasonic KX-TDA600
Tổng đài VoIP KX-TDA 600. Dung lượng mở rộng tối đa 640 máy nhánh

52.536.000 VND
Tong dai dien thoai Panasonic TDA600 / 16 Trung Ke - 144 may nhanh
  Tổng đài 16 trung kế-144 máy nhánh., Khả năng mở rộng: đến 1032 máy nhánh.     Bao gồm: Khung chính, card nguồn, card 16 trung kế, 08 card 16 máy nhánh thường và 01 card 24 máy nhánh thường.
124.693.000 VND
Tong dai dien thoai Panasonic TDA600 / 16 Trung Ke - 152 may nhanh
    Tổng đài 16 trung kế-144 máy nhánh.,Khả năng mở rộng: đến 1032 máy nhánh.,Bao gồm: Khung chính, card nguồn, card 16 trung kế, 08 card 16 máy nhánh thường và 01 card 24 máy nhánh thường.
129.322.000 VND
Tong dai dien thoai Panasonic TDA600 / 16 Trung Ke - 160 may nhanh
   Tổng đài 16 trung kế-160 máy nhánh., Khả năng mở rộng đến 1032 máy nhánh.   Bao gồm: Khung chính, card nguồn, card 16 trung kế, 07 card 16 máy nhánh thường và 02 card 24 máy nhánh thường.
133.950.000 VND
Tong dai dien thoai Panasonic TDA600 / 16 Trung Ke - 168 may nhanh
     Tổng đài 16 trung kế-168 máy nhánh, Khả năng mở rộng đến 1032 máy nhánh.,  Bao gồm: Khung chính, card nguồn, card 16 trung kế, 06 card 16 máy nhánh thường và 03 card 24 máy nhánh thường.
138.567.000 VND
Tong dai dien thoai Panasonic TDA600 / 16 Trung Ke - 176 may nhanh
  Tổng đài 16 trung kế-176 máy nhánh,  Khả năng mở rộng: đến 1032 máy nhánh,  Bao gồm: Khung chính, card nguồn, card 16 trung kế, 05 card 16 máy nhánh thường và 04 card 24 máy nhánh thường.
143.190.000 VND
Tong dai dien thoai Panasonic TDA600 / 16 Trung Ke - 184 may nhanh
      Tổng đài 16 trung kế-184 máy nhánh, Khả năng mở rộng: đến 1032 máy nhánh.      Bao gồm: Khung chính, card nguồn, card 16 trung kế, 04 card 16 máy nhánh thường và 05 card 24 máy nhánh thường.
147.812.000 VND
Tong dai dien thoai Panasonic TDA600 / 16 Trung Ke - 192 may nhanh
 Tổng đài 16 trung kế-192 máy nhánh. Khả năng mở rộng: đến 1032 máy nhánh.,Bao gồm: Khung chính, card nguồn, card 16 trung kế, 03 card 16 máy nhánh thường và 06 card 24 máy nhánh thường.
152.441.000 VND
Tong dai dien thoai Panasonic TDA600 / 16 Trung Ke - 200 may nhanh
     Tổng đài 16 trung kế-200 máy nhánh.,Khả năng mở rộng: đến 1032 máy nhánh.       Bao gồm: Khung chính, card nguồn, card 16 trung kế, 02 card 16 máy nhánh thường và 07 card 24 máy nhánh thường.
157.046.000 VND
Tong dai dien thoai Panasonic TDA600 / 16 Trung Ke - 208 may nhanh
   Tổng đài 16 trung kế-208 máy nhánh.,Khả năng mở rộng: đến 1032 máy nhánh., Bao gồm: Khung chính, card nguồn, card 16 trung kế, 01 card 16 máy nhánh thường và 08 card 24 máy nhánh thường.
161.675.000 VND
Tong dai dien thoai Panasonic TDA600 / 16 Trung Ke - 216 may nhanh
Tổng đài 16 trung kế-216 máy nhánh,  Khả năng mở rộng: đến 1032 máy nhánh.,  Bao gồm: Khung chính, card nguồn, card 16 trung kế, 09 card 24 máy nhánh thường.
166.303.000 VND